És important que les dues oïdes funcionin de manera coordinada i estable per a obtenir una bona percepció del so. Si no és així, el procés auditiu pot veure’s alterat i interferir negativament en el comportament i pot afectar a la vida emocional i conductual, a l'aprenentatge del llenguatge, a la memòria i a l'escriptura.

No n'hi ha prou amb tenir una bona agudesa auditiva.
HEM DE SENTIR-HI BÉ I ENTENDRE-HO BÉ.
 
La teràpia neuroauditiva per millorar el processament del l'audició

La Teràpia Neuro-Auditiva és un tractament que té com objectiu estimular i millorar el processament de l'audició mitjançant un entrenament auditiu basat en escoltar música processada per un software informàtic que modifica l'estructura harmònica del so.

És un entrenament personalitzat de l’oïda per corregir aquestes alteracions i guanyar qualitat en l’audició. Consta de 10 sessions de 45 min.

 
 • A nens en edat escolar amb dificultats del comportament i de l'aprenentatge, dislèxia, retard escolar, problemes de lectoescriptura, dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat...
 • A adults amb trastorns del comportament i problemes emocionals, acúfens i millora en l'audibilitat de pacients amb pèrdua auditiva i adaptació protèsica.

El pacient en el 100% dels casos millora notablement amb la seva velocitat de processament, la capacitat de percepció auditiva i d’integració biaural, que repercuteix directament en la seva capacitat d’atenció, concentració i memòria.


El mètode SENA neix amb l'objectiu de millorar altres mètodes ja existents d'entrenament auditiu (Bérard i Tomatis).

 • Dificultat per entendre instruccions o ordres verbals.
 • Problemes en el llenguatge o dicció.
 • Problemes de discriminació auditiva.
 • Problemes de comunicació.
 • Dificultat per distingir paraules que sonen similar.
 • Dificultat per recordar noms i llocs.
 • Dificultat per repetir seqüències de sons, lletres i números.
 • Dificultat per realitzar ordres seqüencials.
 • Rendiment acadèmic pobre.
 • Fatiga, agressivitat, ansietat.
 
 • Trastorns infantils: TDA, Hiperactivitat, Autisme.
 • Problemes d'aprenentatge: dislèxia, disfàsia, disfèmia, etc.
 • Problemes neurològics: addiccions, Parkinson, Alzheimer,etc.
 • Trastorns psiquiàtrics: ansietat, depressió, esquizofrènics...


El nostre centre compta amb un professional de l’audició especialitzat a prevenir, detectar i tractar aquests problemes auditius.

DEMANA HORA AL NOSTRE PROFESSIONAL

info@neurovisio.com