UN DIAGNÒSTIC A TEMPS DE L'OPTOMETRISTA POT EVITAR EL FRACÀS ESCOLAR DEL VOSTRE FILL O FILLA


Visió i Aprenentatge

L'Atenció Optomètrica als Problemes d'Aprenentatge consisteix en prevenir, detectar i tractar dificultats visuals que interfereixin en l'aprenentatge, amb un enfocament i treball multidisciplinari en col·laboració amb altres professionals.

 • Trastorns relacionats amb la lectura-escriptura i visió.
 • TDAH
 • Dislèxies visuomotrius
 • Disfuncions visuomotrius
 

El servei s'adreça a nens i adolescents que presenten símptomes, signes o conductes que poden interferir negativament en el seu dia dia a l'escola.

 

SÍMPTOMES O SIGNES

 • Quan llegeix, es cansa fàcilment.
 • Ressegueix amb el dit per llegir.
 • Repeteix síl·labes o paraules llegides.
 • Quan llegeix es salta o omet paraules o perd la línia.
 • Té dificultats de comprensió lectora.
 • No entén el que llegeix.
 • Té una velocitat lectora per sota els companys de classe.
 • S'acosta excessivament al llegir i escriure.
 • Al llegir o escriure sol tancar o tapar-se un ull.
 • Té dificultats per escriure en línia recta i per a mantenir l’espai entre lletres i paraules.
 • Té poca memòria visual.
 • En realitzar tasques en visió propera es mostra inquiet.
 • Mala relació esforç-resultats.
 • Es queixa de visió borrosa en visió llunyana i/o en visió propera.
 • Dificultats al copiar de la pissarra i/o en visió propera.
 • Picor als ulls.
 • Mal de cap i/o cansament ocular.
 • Inclina el cap quan llegeix.
 • Postures inadequades quan realitza les activitats escolars.
 • Es cobreix, acluca o es tapa un ull per llegir.
 • Confusió de dreta i esquerra.
 • Inversió números i lletres.

 
Els pares i/o professionals que sospitin que el nen té un problema de la visió que interfereix en l’aprenentatge i/o en el seu comportament, haurien d’acudir a un Optometrista comportamental especialitzat en visió i aprenentatge per realitzar un examen complet de la visió.


LA DETECCIÓ PRECOÇ, ACOMPANYADA D’UN TRACTAMENT ADIENT ÉS LA BASE PER ASSOLIR TOT EL POTENCIAL DEL SEU FILL