VEURE I SENTIR SENSE INCOMODITAT DE MOVIMENT


Visió i Posturologia

El Sistema Postural Fi (SPF) es val de la informació rebuda per diferents receptors nerviosos (sistema visual, vestibular, propioceptiu i podal). Tots ells treballen en estreta col·laboració els uns amb els altres, com ho demostra el fet que el 90% de les cèl·lules del sistema visual reaccionin enfront d'estímuls vestibulars.

La transmissió errònia de dades d'aquests receptors al sistema nerviós provoca un desequilibri en la postura de la persona, causant amb el temps trastorns, dolors i malalties.

Per exemple, en un dèficit de convergència ocular no tractat, el sistema cervical buscarà una adaptació postural que pot provocar mals de cap, dolors cervicals, tensions…

Treballar el sistema visual com a part integradora del sistema postural, és l'oportunitat de poder millorar les habilitats visuals creant un canvi en tota la nostra postura.

 


Alguns símptomes que ens poden fer pensar en un problema postural:

  • Mal d'esquena
  • Mal a les cervicals
  • Mala postura
  • Torticoli
  • Inestabilitat
  • Pèrdua d'equilibri
  • Rotació de pelvis
  • Sensació de mareig
  • Fatiga ocular o llagrimeig
Visió i Posturologia a Neurovisió, Manresa (Bages)