UNA NOVA MANERA DE VEURE LES COSES


Filtres Terapèutics Chromagen


La teràpia de Filtres Terapèutics Chromagen consisteix en adaptar unes lents oftàlmiques i/o lents de contacte amb un tint d’alta qualitat i precisió que ajusta i fixa aquella freqüència de llum seleccionada pel pacient, proporcionant-li un confort visual immediat.

El servei s'adreça a persones que presentin trastorns a nivell visual i optomètric en l'aprenentatge i en el rendiment.

Estan indicades per tractar símptomes de deficiències perceptives, millorant el senyal que transmet la imatge formada a la retina fins al neocòrtex, aconseguint que la informació sigui clara, més fàcil d'interpretar i comprendre.

 

Símptomes i signes que poden fer pensar que ens podem beneficiar de l'ús de Filtres Chromagen:

 • Problemes d'aprenentatge
 • Falta d'Atenció (TDAH)
 • Dislèxia
 • Dificultat en la lecto-escriptura
 • Daltonisme
 • Disfuncions visuals com problemes de convergència i/o enfocament
 • Fotofòbia i/o enlluernament
 • Patologies oculars com DMAE, retinopatia pigmentària, atròfia del nervi òptic, cataractes, glaucoma
 • Problemes d'equilibri i/o coordinació
 • Mareig visual
 • Dolors cervicals