Entrenem el teu sistema visual per tal que obtinguis el màxim rendiment esportiu

Visual Training 

Visual Training és un sistema d'entrenament propi on treballem la integració de la visió amb el sistema motor, propioceptiu, vestibular amb la finalitat d'incrementar el rendiment esportiu de cada jugador en les diferents disciplines d'una forma fàcil i aconseguint automatismes. 

Com ho fem?
  • Treballant mitjançant uns exercicis personalitzats o en grups dirigits.

Aquests exercicis integren l'eficàcia del sistema visual estàtic i dinàmic, reflexes de reacció, potencia SNC i sistema motor estimulant les vies neurovisuals, neuromotores, neuropropioceptives i neurovestibulars.

D'aquesta manera el nen o jugador automatitza els patrons motrius amb una bona organització neurològica i del seu cos, responent amb un bon moviment i amb rapidesa de reacció.

Què cal fer?
  • La realització d'un programa d'entrenament visual esportiu ha d'anar precedit d'una avaluació optomètrica SVTA completa, i també de les habilitats visuals requerides per a la disciplina esportiva amb l'objectiu d'analitzar el rendiment visual i motor de l'esportista.

Valorem la dominància podal, dominància de la cadera, la dominància ocular, la motilitat ocular, la flexibilitat acomodativa, la percepció visual, l'estereopsis, l'agudesa visual (estàtica i dinàmica), la visió perifèrica i la sensibilitat al contrast, entre d'altres.

Què potencia el mètode SVTA?
  • SVTA potencia el rendiment esportiu, rendiment en l'aprenentatge, millora la coordinació, l'equilibri, temps de reacció, visualització, automatismes, memòria, habilitats cognitives, situacions d'estrès controlat. Podeu consultar un video sobre SVTA en el següent enllaç.

Valorem la dominància podal, dominància de la cadera, la dominància ocular, la motilitat ocular, la flexibilitat acomodativa, la percepció visual, l'estereopsis, l'agudesa visual (estàtica i dinàmica), la visió perifèrica i la sensibilitat al contrast, entre d'altres.

A qui va adreçat?
  • S'adreça a persones, nens i adults, que realitzin activitats esportives, que presentin un baix rendiment esportiu o falta de coordinació i/o equilibri, o que volen potenciar el seu rendiment esportiu.

 

NEUROVISIÓ CUIDA LA TEVA SALUT

SUBSCRIU-TE I DEMANA MÉS INFORMACIÓ